TELEFON: 0542 448 18 85

Su Bulma Tarihi

Su Arama Yöntemleri Tarihçesi?

Köken olarak Fransızca olan Radiesthesia kelimesinden Türkçeye olduğu gibi alınmıştır. Dilimizde yazılış ve okunuşu itibariyle ‘’RADYESTEZİ’’olarak kullanılmaktadır. Türkçe karşılığı olarak da “Bulma” “ortaya çıkarma” anlamına gelmektedir. Neyi bulma, nerede bulma, nasıl bulma ve ortaya çıkarmayı ise yaptığım araştırma ve bulduğum bilgilere istinaden sizlerle paylaşayım.

Radyestezi; cisimlerin neşrettikleri (yaydıkları) radyasyon dalgalarını algılamak suretiyle bir takım akımları, olayları ve maddeleri teşhis etmeyi konu olarak almış bulunan bir ilim dalıdır. Bu radyasyon dalgaları gözle görülmez, kulakla işitilemezler. Ancak hassas duyularla hissedilebilirler ve genellikle bu dalgaların uyarılarını tanıyabilmek için yardımcı bir alete ihtiyaç duyulur ve yardımcı alet kullanılır. Günümüzde bütün dünyada radyestezi ilmi uygulayıcılarının (Radyestezist) kullandıkları iki yardımcı araç vardır: Sarkaç (pandül ve rakkas da deniliyor) ve çubuk (değnek, çatal çubuk, çatal değnek de deniliyor) ve muhtelif malzemeler (altın, gümüş, bakır, demir ve diğer bütün madenlerle kil, toprak, tuz, kireç hatta bahçe gübresi) dir.

  • 1992Radyestezi bir şeyin ortaya çıkartılmasında kullanılan, eskilerin deyimiyle ‘nevi şahsına münhasır” yani kendine has bir yöntemdir. Günümüzde nasıl ki laboratuarlarda belirli metotlar kullanılarak tahliller sonucunda bir takım sonuçlara varılıyorsa, radyestezi yöntemini de kullanmak suretiyle de bir takım tahlil ve tetkikler yaparak sonuçlara ulaşmak mümkün olmaktadır.
  • 2005Radyestezinin tarihçesi epey eskilere dayanıyor. Yaklaşık 4000 bin yıllık bir geçmişi olduğu tahmin edilmektedir. Firavun mezarlarının bazılarında, bir ipe bağlı ağaç yuvarlaklara rastlanmıştır. Bu bilgiden de sarkaçların firavunlar zamanında kullanıldığını sanılmaktadır. Ayrıca, Çin imparatoru Yu’nun mezarında da kabartma çatal çubuk ve bu çatal çubukla yeraltındaki su kaynakları ve maden filizlerini gösteren açıklamalar bulunmuştur.
  • 2010Yeraltı Suyu, Önemi ve İstifade Şekilleri: Yeryüzüne düşen yağmur ve eriyen kar sularının derelerden akarak göllere veya denizlere ulaştığını hepimiz biliriz. Yeryüzünde buharlaşarak atmosfere çıkan ve bulutları oluşturan su daha sonra yoğunlaşarak tekrar yeryüzüne dönmektedir. Buna yağış diyoruz. İşte bu yağışların bir kısmı sel olarak göl veya denizlere gitmekte, bir kısmı bitkiler tarafından emilmekte, bir kısmı tekrar buharlaşmakta , bir kısmı ise geçirimli yer katmanlarına sızmaktadır. Bizi ilgilendiren yeraltı suyu işte böyle geçirimli yer katmanlarına sızarak oluşmaktadır.