TELEFON: 0542 448 18 85

Çubukla Su Bulma

Çubukla Su Arama Yöntemleri

Kullanıldığı Alanlar;

1. Su, petrol ve maden yatakları bulmada.
2. Mimaride. Bazı mimarlar çatal çubukları yer seçiminde, oyuk, boru, kanal, nehir gibi şeylerin araştırılmasında kullanmaktadır. Bazı hassas kişilerin yer altı akıntısı üzerine inşa edilmiş evlerde hiçbir zaman iyi uyumadıkları söylenmektedir. Bu, bina için daha iyi yerin seçilmesiyle önlenebilir. Usta çatal çubukçular hünerlerini arazinin haritası üzerinde sık gösterebilirler, yani arazide yürümeleri dahi gerekmez.
3. Kaybolmuş eşyaların, cansız vücutların ve kayıp kişilerin ya da arkeolojik kalıntıların yerinin saptanmasında.
4. Ziraatte ve bahçecilikte kullanım. Çatal çubuk buralarda en uygun toprağı, sağlıklı bitkiyi seçmede ve üretkenliği sağlamada kullanılmaktadır. Yiyeceklerin de sağlıklı olup olmadığı bir sarkaç vasıtasıyla ortaya çıkarılabilir.
5. Dr. Oscar Brunler radyesteziye dayanan ve endüstriyel ve eğitimsel potansiyeli olan bir kişilik değerlendirme metodu keşfetmiştir.
6. Homeopatide radyestezinin zor bir problem olan ilaç seçiminde büyük yardımı olmaktadır.
7. Modern aygıtlarla saptanamayan, radyoaktivite de dahil olmak üzere düşük seviyedeki kirleticileri sağlamada.
8. Tıpta ve veterinerlikte.

Nasıl Yapılır?
Radyestezist tıbbi çatal çubukçudur, tıbbi eğitim görmüş olabilir, ama bu zorunlu değildir. Radyestezi daha hâlâ çocukluk devresindedir ve açıkça açıkça söylemek gerekirse bir çok ülkede tıp kuruluşlarınca reddedilmiştir. Radyestezi klasik Batı tıbbına benzemez, dalın çok homeopatiyi andırır. Her hastaya yalnızca kendisine özgü, benzersiz bir teşhis konmaktadır. Bu yüzden homeopatide olduğu gibi görünüşte tamamen aynı şikayetleri olan iki kişi birbirinden farklı tedaviler görmektedir. Bu ise yüzeysel benzerlikler büyük olsa da,  (baş ağrısı, burun akması, kızarıklık, ateş v.b.) asıl sebeplerin farklılık göstermesinden ötürüdür. Buna paralel olarak farklı tedavilerin uygulanması gerekmektedir.
Radyestezistler temel alet olarak çoğunlukla sarkaç kullanmaktadırlar. Bu, çubukçunun çatal çubuğunun ya da elbise askısının yerini almaktadır. Sarkaç hassas ve doğru olduğundan, değişik maddelerden yapılabildiğinden ve hatta içi boş yapılıp özel nesneler konabildiğinden dolayı kullanılmaktadır. Usta ve tecrübeli bir radyestezist, değişik şeyler için kullandığı bir çok sarkaca sahiptir.
Tıbbi çatal çubukçulukta kullanılan sarkaç genellikle küçüktür ve kısa bir ipi vardır. İp baş parmak ve işaret parmağı arasında bir örnek üzerine tutulur ve cevap kaydedilir. Sarkacın yapabileceği üç şey vardır: İleri geri salınabilir, saat yönünde veya aksi istikamette dönebilir.

RADYESTEZİDE SARKAÇ YÖNTEMİ VE UYGULAMALARI:

1. Sarkaç Temizlenmesi: 
– Sarkacın tipini değiştireceğimiz zaman önce ellerimizi kloru gitmiş su veya beyaz(lux) sabunu ile yıkayacağız. Elleri kurulamak için iki havlu hazırla. Bu havluların iç kısımlarını kullan. (Dışına havadan mikroplar bulaşmış olabilir.) Sarkacın ipini değiştirirken sarkaca mümkün olduğu kadar ellerimizle değmeden hatta torbanın içinde sökülmesi gerekir. Daha sonra avucumuza bir parça pamuğu yaydıracağız. Sarkacı ispirtolu pamuk ile silip, ellerimizle değmeden (kağıt mendil kullanılabilir.) torbaya koyacağız. Pamuğun da temiz, radyasyonsuz olmasına dikkat etmeliyiz.

2.Sarkaç Kullanılırken Dikkat Edilecek Hususlar:
– Sarkacı kim kullanıyorsa onundur. Sarkaç ikinci bir şahısa verilmemelidir, zira o şahsın elektriğini yükleyen sarkaç özelliğini kaybeder. Özelliğini kaybeden sarkaç temizlenirse (yukarıda anlatıldığı gibi) kullanılabilir.
– Sarkaçla işimiz bittikten sonra kesinlikle yere koymamalıyız. Bir mendilin içine sarıp, torbasına da bu mendille beraber koyabiliriz. Kesinlikle sarkacın üzerini ellemeyeceğiz. Sarkacı ancak ipinin üzerinden tutabiliriz.
– Sarkaçla sağlıklı olarak çalışabilmek için: Radyestezistin altın, gümüş, vb. gibi maddelerden yapılmış takılar ve saat takmaması, giyeceği elbiselerin ve iç çamaşırlarının yünlü ve pamuklu olmasına dikkat edilmesi gerekir. Bayanların saçlarının boyalı olmaması ve oje gibi yabancı maddeler sürmemesi gerekir. Radyestezist ve çalışacağı ortamın mümkün olduğu kadar tabii olması radyestezinin en önemli prensibidir. Ayrıca radyestezistin giydiği çorabın da tenle temas etmemesi, lastikli yerlerin dışarıya doğru bir kere kıvrılması gerekir.
– Radyasyonlardan tam olarak istifade edebilmemiz için; sarkacı çalıştıracağımız zeminin parke olmaması, tabii tahta olması gerekir. Tabii vernikli de olabilir. Floresans lamba sarkacın hareketini etkiler.

3.Sarkaç Hareketleri ve Anlamları

a)Soldan Sağa Dönüşler(Saat Yönünde-Pozitif dönüşler):
– Önce sarkacı elimize alırız; yerden 25-30 cm. yukarıda ipinin ucundan tutarız. Sarkacın çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için önce kendi elimizin üzerine tutarız. Şayet sarkaç soldan sağa sola dönüş yapıyorsa, sarkacı kullanabilecek, çalıştırabilecek durumdayız demektir. Bu aynı zamanda,  sarkaçla çalışacağımız ortamda da sarkaç soldan sağa döndüğü için, ortam yani oda çalışmaya elverişli demektir.Bu durum bazı kişilerde tam tersi yönde olabilmektedir.

b)Sağdan sola Dönüşler olumsuzluğu veya sorunun cevabının hayır olduğunu gösterir.Bu durum bazı kişilerde tam tersi yönde olabilmektedir.

c)Düz gidiş gelişler denge durumunu veya kararsızlığı bildirir