TELEFON: 0542 448 18 85

Radyestezi Yöntemi (Çubukla Su Bulma)

01 Eki

Radyestezi Yöntemi (Çubukla Su Bulma)

Radyestezi;
Tanım: Çatal çubuk,sarkaç vb. radyestezi aletleri kullanarak hastalıkları teşhis etme ve bitki,ilaç,gıda seçme yöntemi.

 Çatal çubuk kullanma çok eski bir uygulamadır. Yani taş çağı insanının muhtemelen onun nasıl kullanılacağı hakkında bilgisi vardı. Eski Mısırlıların kullandıklarını ise kesin olarak biliyoruz. Buna rağmen Avrupa literatüründe 1240’ a değin çatal çubuk kullanıldığına rastlamıyoruz; bu konuda İngilizce ilk bilgi ise Robert Fludd’un 1638 yılında Latince olarak yazdığı eserinde görülmektedir. 1639’da, Gabriel Platts ‘Bir Yer altı Hazinesi Keşfi’ ni yazdı. Virgula Divina operasyonu böylece gerçekleştirildi. “Bir Hossel çubuğu kesip değneğimin ortasından, sağlam bir ipe bağlayıp sallandırdım. Elimde değnek dağlar boyunca aşağı yukarı indim çıktım ve o beni bir kurşun madenine ulaştırdı.” Çatal çubuk kullanma o zamanlarda büyülü –Tanrı’nın, şeytanın ya da diğer ruhların yaptığı- bir şey olarak görülüyordu. Platts gibi kişiler fındık ağacından yapılma çatal çubuklar kullandılarsa da, 19.yüzyılda Avrupa kıtasında ve İngiltere’de yapılan çalışmalar mevcut potansiyelin büyüklüğünü göstermeye başlayıncaya dek bu fazla dikkat çekmedi. 1897 yılında Prof. William Barrel F.H.S., Psişik Araştırmalar Derneği Raporları’nda “Çatal çubuk veya Virgula Divina- insana özgü, bilimce reddedilen, yerel olarak çatal çubuk kullanma şeklinde bilinen bir hassanın varlığı ve pratik değeri üzerine bilimsel ve tarihi bir araştırma; ayrıca beraberinde 46 profesyonel 38 amatörle 156 yerde gerçekleştirilen 140 su bulma olayının tarif edildiği 208 mektup” adlı yazısı yayınlandı. O devirde çatal çubuğun ancak yer altı su kaynaklarını ve maden yataklarını bulmada 0kullanılabileceğine inanılıyordu, fakat bu yazı ve aynı yazar tarafından 1900’de kaleme alınan bir diğeri çatal çubuğa bilimsellik kazandırdı. Bu yazılar daha sonra bir kitapta toplandı: Çatal Çubuk (The Dividing Rod).
Tıbbi çatal çubuğun öyküsüne başlamadan önce su gibi göreceli olarak kolay bir şeyin nasıl arandığını anlatmak faydalı olabilir. Fındık ağacı çubuğu, dalı veya başka bir sezgisel araç, (eğer çatallaştırılırsa veya iki kolu varsa) arayan kişi, altında mineral yatağının olduğundan şüphelenildiği arazinin üzerinden yürürken iki elle tutulur, çubuğu etkileyen bir maddeye yaklaşıldığında çubuk oynar, kendiliğinden titreşir veya salınım yapar. Az rastlanan bazı vakalarda çubuk öylesine kuvvetli hareket eder ki, arayıcının elinden kayıp gider. Tahta çubuklar yerine metal çubuklar, askı, değnek ve sarkaç da kullanılmıştır ve bütün araştırıcılar her sezgisel aletin değişik şeyleri aramada özel faydası olduğunu iddia etmektedirler.

Kullanıldığı Alanlar;

1. Su, petrol ve maden yatakları bulmada.
2. Mimaride. Bazı mimarlar çatal çubukları yer seçiminde, oyuk, boru, kanal, nehir gibi şeylerin araştırılmasında kullanmaktadır. Bazı hassas kişilerin yer altı akıntısı üzerine inşa edilmiş evlerde hiçbir zaman iyi uyumadıkları söylenmektedir. Bu, bina için daha iyi yerin seçilmesiyle önlenebilir. Usta çatal çubukçular hünerlerini arazinin haritası üzerinde sık gösterebilirler, yani arazide yürümeleri dahi gerekmez.
3. Kaybolmuş eşyaların, cansız vücutların ve kayıp kişilerin ya da arkeolojik kalıntıların yerinin saptanmasında.
4. Ziraatte ve bahçecilikte kullanım. Çatal çubuk buralarda en uygun toprağı, sağlıklı bitkiyi seçmede ve üretkenliği sağlamada kullanılmaktadır. Yiyeceklerin de sağlıklı olup olmadığı bir sarkaç vasıtasıyla ortaya çıkarılabilir.
5. Dr. Oscar Brunler radyesteziye dayanan ve endüstriyel ve eğitimsel potansiyeli olan bir kişilik değerlendirme metodu keşfetmiştir.
6. Homeopatide radyestezinin zor bir problem olan ilaç seçiminde büyük yardımı olmaktadır.
7. Modern aygıtlarla saptanamayan, radyoaktivite de dahil olmak üzere düşük seviyedeki kirleticileri sağlamada.
8. Tıpta ve veterinerlikte.

Write a Reply or Comment